[1]
A. A. Bari, “Raja Berperlembagaan: Prinsip dan Amalannya di Malaysia”, jgd, vol. 2, pp. 20–31, Dec. 2006.