[1]
A. S. Abd Aziz and R. Che Hashim, “Kad Kredit: Isu Keselamatan dalam Perbankan Elektronik dan Penggunaannya di Sisi Syara’”, jgd, vol. 2, pp. 11–19, Dec. 2006.