(1)
Awang, S. Pentadbiran Awam Dan Proses-Proses Pengurusan: Satu Kerangka Konseptual. jgd 2006, 2, 42-57.