(1)
Md. Idris, K. Kesan Persepsi Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. jgd 2006, 2, 32-41.