(1)
Bari, A. A. Raja Berperlembagaan: Prinsip Dan Amalannya Di Malaysia. jgd 2006, 2, 20-31.