[1]
Awang, S. 2006. Pentadbiran Awam dan Proses-proses Pengurusan: Satu Kerangka Konseptual. Journal of Governance and Development (JGD). 2, (Dec. 2006), 42–57.