1.
Saidi S binti, Harun M binti. KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA. JES [Internet]. 2022 Jul. 29 [cited 2022 Dec. 10];4(2):13-26. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jes/article/view/15649