Saidi, Suriyani binti, and Mukaramah binti Harun. “KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA”. Journal of Economics and Sustainability 4, no. 2 (July 29, 2022): 13–26. Accessed December 10, 2022. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jes/article/view/15649.