Saidi, S. binti, and M. binti Harun. “KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA”. Journal of Economics and Sustainability, vol. 4, no. 2, July 2022, pp. 13-26, doi:10.32890/jes2022.4.2.2.