[1]
S. binti Saidi and M. binti Harun, “KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA”, JES, vol. 4, no. 2, pp. 13–26, Jul. 2022.