Saidi, S. binti and Harun, M. binti (2022) “KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA”, Journal of Economics and Sustainability, 4(2), pp. 13–26. doi: 10.32890/jes2022.4.2.2.