Saidi, Suriyani binti, and Mukaramah binti Harun. 2022. “KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA”. Journal of Economics and Sustainability 4 (2):13-26. https://doi.org/10.32890/jes2022.4.2.2.