Saidi, S. binti, & Harun, M. binti. (2022). KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA. Journal of Economics and Sustainability, 4(2), 13–26. https://doi.org/10.32890/jes2022.4.2.2