(1)
Saidi, S. binti; Harun, M. binti. KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA. JES 2022, 4, 13-26.