[1]
Saidi, S. binti and Harun, M. binti 2022. KESAN COVID-19 TERHADAP HASIL KERAJAAN: PERANAN DAN POTENSI PELAKSANAAN SEMULA CBP DI MALAYSIA. Journal of Economics and Sustainability. 4, 2 (Jul. 2022), 13–26. DOI:https://doi.org/10.32890/jes2022.4.2.2.