1.
Taib CA, Ahmad A, Abu NH. Amalan Kualiti dan Hubungan Gaya Kepimpinan Terhadap Elemen Soft dan Hard Model McKinsey. JBMA [Internet]. 2015 Dec. 10 [cited 2024 May 29];5:57-75. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jbma/article/view/8861