[1]
C. A. Taib, A. Ahmad, and N. H. Abu, “Amalan Kualiti dan Hubungan Gaya Kepimpinan Terhadap Elemen Soft dan Hard Model McKinsey”, JBMA, vol. 5, pp. 57–75, Dec. 2015.