Abu, Noor Hidayah, Abdul Aziz Othman, Rahimi Abidin, and Mohd Fitri Mansor. 2015. “Keberkesanan Organisasi Dalam Penyampaian Perkhidmatan: Penilaian Berdasarkan Paradigma Servqual Dan Model Kano”. Journal of Business Management and Accounting 5 (December):123-39. https://doi.org/10.32890/jbma2015.5.0.8865.