Abu, N. H., Othman, A. A., Abidin, R., & Mansor, M. F. (2015). Keberkesanan Organisasi dalam Penyampaian Perkhidmatan: Penilaian Berdasarkan Paradigma Servqual dan Model Kano. Journal of Business Management and Accounting, 5, 123–139. https://doi.org/10.32890/jbma2015.5.0.8865