(1)
Abu, N. H.; Othman, A. A.; Abidin, R.; Mansor, M. F. Keberkesanan Organisasi Dalam Penyampaian Perkhidmatan: Penilaian Berdasarkan Paradigma Servqual Dan Model Kano. JBMA 2015, 5, 123-139.