(1)
Taib, C. A.; Ahmad, A.; Abu, N. H. Amalan Kualiti Dan Hubungan Gaya Kepimpinan Terhadap Elemen Soft Dan Hard Model McKinsey. JBMA 2015, 5, 57-75.