[1]
Abu, N.H., Othman, A.A., Abidin, R. and Mansor, M.F. 2015. Keberkesanan Organisasi dalam Penyampaian Perkhidmatan: Penilaian Berdasarkan Paradigma Servqual dan Model Kano. Journal of Business Management and Accounting. 5, (Dec. 2015), 123–139. DOI:https://doi.org/10.32890/jbma2015.5.0.8865.