1.
Mohamed Makhbul Z, Mohamad Hasun F. Amalan Pengambilan dan Pemilihan Pekerja: Tinjauan ke atas Firma Terpilih di Sektor Perkilangan. IJMS [Internet]. 2007 Dec. 28 [cited 2022 Oct. 7];14(2):143-62. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/9849