1.
Mohd Saad R, Abdul Ghani A, Ahmad S. Perancangan Perniagaan dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam di Malaysia. IJMS [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Jun. 5];22:101-13. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10462