1.
Che Mat SH, Abdul Hakim R. Jangka Masa Keluar Daripada Kepompong Kemiskinan dan Ketermiskinan: Kajian Kes di Kedah Darul Aman, Malaysia. IJMS [Internet]. 2011 Dec. 29 [cited 2022 Aug. 12];18(2):217-36. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10356