Mohd Saad, R., A. Abdul Ghani, and S. Ahmad. “Perancangan Perniagaan Dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam Di Malaysia”. International Journal of Management Studies, vol. 22, Aug. 2015, pp. 101-13, https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10462.