[1]
Z. Bidin and K. Md. Idris, “Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan Gelagat Ditanggap Terhadap Niat Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji”, IJMS, vol. 16, no. 1, pp. 31–55, Jun. 2009.