[1]
Z. Mohamed Makhbul and F. Mohamad Hasun, “Amalan Pengambilan dan Pemilihan Pekerja: Tinjauan ke atas Firma Terpilih di Sektor Perkilangan”, IJMS, vol. 14, no. 2, pp. 143–162, Dec. 2007.