[1]
R. Mohd Saad, A. Abdul Ghani, and S. Ahmad, “Perancangan Perniagaan dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam di Malaysia”, IJMS, vol. 22, pp. 101–113, Aug. 2015.