[1]
Z. Bidin, Z. Hussin, and S. Mohd Salleh, “Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif Terrhadap Niat Gelagat Kepatuhan Cukai Jualan Tempatan”, IJMS, vol. 18, no. 2, pp. 237–251, Dec. 2011.