[1]
S. H. Che Mat and R. Abdul Hakim, “Jangka Masa Keluar Daripada Kepompong Kemiskinan dan Ketermiskinan: Kajian Kes di Kedah Darul Aman, Malaysia”, IJMS, vol. 18, no. 2, pp. 217–236, Dec. 2011.