[1]
M. N. A. Ali Khan and N. A. Ismail, “Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Tinjauan Kajian Lepas”, IJMS, vol. 18, no. 2, pp. 185–216, Dec. 2011.