[1]
Z. Mohd Makhbul and F. Mohamad Hasun, “Persekitaran Stesen Kerja dan Niat Untuk Berhenti”, IJMS, vol. 18, no. 2, pp. 165–184, Dec. 2011.