[1]
M. N. A. Ali Khan and N. A. Ismail, “Kajian Awal Terhadap Kepentingan Item Pelaporan Kewangan Menerusi Internet”, IJMS, vol. 17, no. 2, pp. 225–252, Dec. 2010.