Mohd Saad, R., Abdul Ghani, A. and Ahmad, S. (2015) “Perancangan Perniagaan dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam di Malaysia”, International Journal of Management Studies, 22, pp. 101–113. Available at: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10462 (Accessed: 24 May 2024).