Mohd Saad, Rosli, Abdullah Abdul Ghani, and Shuhymee Ahmad. 2015. “Perancangan Perniagaan Dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam Di Malaysia”. International Journal of Management Studies 22 (August):101-13. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10462.