Mohd Saad, R., Abdul Ghani, A., & Ahmad, S. (2015). Perancangan Perniagaan dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam di Malaysia. International Journal of Management Studies, 22, 101–113. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10462