(1)
Aleng @ Mohamad, N. A.; Wan Ahmad, W. M. A.; Mamat, M.; Isa, Z. Analisis Kecekapan Relatif Bagi Industri Saham Amanah Menggunakan Pendekatan Ekonometrik. IJMS 2010, 17, 189-202.