(1)
Bidin, Z.; Md. Idris, K. Sikap, Norma Subjektif Dan Kawalan Gelagat Ditanggap Terhadap Niat Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. IJMS 2009, 16, 31-55.