(1)
Mohamed Makhbul, Z.; Mohamad Hasun, F. Hubungan Persekitaran Stesen Kerja Dan Aduan Berkenaan Tubuh Badan (Somatic Complaints): Implikasi Terhadap Pengurusan Sumber Manusia. IJMS 2008, 15, 181-199.