(1)
Mohamed Makhbul, Z.; Mohamad Hasun, F. Amalan Pengambilan Dan Pemilihan Pekerja: Tinjauan Ke Atas Firma Terpilih Di Sektor Perkilangan. IJMS 2007, 14, 143-162.