(1)
Mohd Saad, R.; Abdul Ghani, A.; Ahmad, S. Perancangan Perniagaan Dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam Di Malaysia. IJMS 2015, 22, 101-113.