(1)
Bidin, Z.; Hussin, Z.; Mohd Salleh, S. Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terrhadap Niat Gelagat Kepatuhan Cukai Jualan Tempatan. IJMS 2011, 18, 237-251.