(1)
Che Mat, S. H.; Abdul Hakim, R. Jangka Masa Keluar Daripada Kepompong Kemiskinan Dan Ketermiskinan: Kajian Kes Di Kedah Darul Aman, Malaysia. IJMS 2011, 18, 217-236.