(1)
Ali Khan, M. N. A.; Ismail, N. A. Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Tinjauan Kajian Lepas. IJMS 2011, 18, 185-216.