(1)
Mohd Makhbul, Z.; Mohamad Hasun, F. Persekitaran Stesen Kerja Dan Niat Untuk Berhenti. IJMS 2011, 18, 165-184.