(1)
Ali Khan, M. N. A.; Ismail, N. A. Kajian Awal Terhadap Kepentingan Item Pelaporan Kewangan Menerusi Internet. IJMS 2010, 17, 225-252.