[1]
Mohd Saad, R., Abdul Ghani, A. and Ahmad, S. 2015. Perancangan Perniagaan dan Prestasi Perniagaan: Kajian Ke Atas PKS Islam di Malaysia. International Journal of Management Studies. 22, (Aug. 2015), 101–113.