1.
Abdul Haniff HSN, Hj Long MNH, Ahmad NH. INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). ijib [Internet]. 2022 Mar. 29 [cited 2023 Jun. 5];6(2):1-14. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/14554