1.
Wan Idrus SA, Mat Zain MN, Samuri MA-A. MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA. ijib [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2023 Dec. 6];3(2):15-26. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/13323